ട്രന്റ് – ‘കേരളാ അഡ്മിനിസ്റ്റ്രേറ്റിവ് സര്‍വീസ് സെമിനാര്‍’ നവംമ്പര്‍ 26 ഞായര്‍

കോഴിക്കോട്: ട്രന്റ് സംസ്ഥാനകമ്മറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേരളാ അഡ്മിനിസ്റ്റ്രേറ്റിവ് സര്‍വീസിനെ സംമ്പന്ധിച്ച് സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുു. നവംമ്പര്‍ 26 ഞായര്‍ 10 മണിക്ക് കോഴിക്കോട് ……വെച്ച് നടത്തു സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുവാന്‍ പേരും ആഡ്രസും 9061808111 എ നംബറിലേക്ക് വാട്‌സപ്പ് ചെയ്യുക.

Categories: events

About Author