മതകലാലയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് യുപിഎസ്‌സി, സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്പരിശീലനം

കോഴിക്കോട്: എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെവിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായട്രെന്റ് സലാല എസ് കെ എസ് എസ് എഫ്കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെമത കലാലയങ്ങളില്‍ പഠിക്കുന്നവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൗജന്യമായിയുപി എസ്‌സി, സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. അംഗീകൃത സര്‍വ്വകല ശാലകളില്‍നിന്ന് ഏതങ്കിലും വിഷയത്തില്‍ബിരുദം നേടിയവരോ, അവസാന വര്‍ഷ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളോ ആണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. പ്രവേശന പരീക്ഷയിലുടെതെരഞ്ഞെടുക്ക പ്പെടുന്നവരെയാണ്പരിശീലനത്തിന് പരിഗണിക്കുക. അപേക്ഷാ ഫോറവുംവിശദാംശങ്ങളും www.trendinfo.org എന്ന വെബ് സൈറ്റിലും 9061808111 എന്നനമ്പറിലും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍സെപ്തംബര്‍ 5 നകം trendkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിച്ചിരി

Categories: News

About Author