കെ ടി ഉസ്താദ്‌; പ്രതിഭയുടെ പ്രായോഗിക വിചാരങ്ങൾ സെമിനാർ

കെ ടി ഉസ്താദ്‌; പ്രതിഭയുടെ പ്രായോഗിക വിചാരങ്ങൾ സെമിനാർ

മലപ്പുറം ജില്ല SKSSF കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കെ ടി ഉസ്താദ്‌; പ്രതിഭയുടെ പ്രായോഗിക വിചാരങ്ങൾ സെമിനാർ ഫെബ്രവരി 21 നു മലപ്പുറം സുന്നി മഹലിൽ നടക്കും.

രജിസ്ട്രെഷൻ ഫോം ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാം

download

Categories: Downloads, Forms, malappuram, News

About Author